Özgeçmiş

1975 yılında Uşak’ta doğan Mehmet Ali AKKAYA, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışırken, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümde lisans, aynı üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans (2003) ve doktora öğrenimini (2011) tamamlamıştır. 2015 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Yardımcı Doçent unvanıyla akademik kariyerine başlayan Akkaya 2017 yılında Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. 2020 yılı Mart ayından itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde görev yapmaya başlayan Mehmet Ali Akkaya, 2022 yılında aynı üniversitede Profesör kadrosuna atanmıştır. Bu görevine devam eden Mehmet Ali Akkaya’nın kitap ve kütüphane tarihi, bilginin toplumsal rolü, sanat kütüphaneciliği, etik ve meslek etiği, kültür ve kütüphane ilişkisi ve yerel yönetimlerde bilgi hizmetleri konuları başta olmak üzere, bilgi bilim alanında kitap, makale, bildiri, proje ve belgesel türlerinde çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler