Özgeçmişler

Merve Eryılmaz Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Bölge Yönetiminden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü , Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim dalında lisans üstü öğrenimini tamamlamıştır.

12 yıllı aşkın süredir TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesinde yöneticilik görevini üstlenmektedir. Yöneticilik görevinin yanı sıra aynı üniversitede Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu İdari temsilcisidir. Bu alanda aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olarak aktif rol oynayan Eryılmaz. Kurum içinde birimlerin BGYS uyum, yürütme sürecinde yer almaktadır. TED Üniversitesi’nin YÖK Akreditasyon ve Stratejik Plan Komisyonlarında yer alarak kurum kalite kültürü ve çalışan aidiyeti konularında çalışmalar yürütmektedir. Kütüphanelerde yenilikçi yaklaşımlar, bibliyometri çalışmaları, kurum kalite kültürü, sürdürülebilir kütüphaneler ve kurumlar konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Delft Teknik , Roterdam Erasmus ve Amsterdam Üniversitelerinde kütüphaneler ve kütüphanecilik konulu eğitimler almıştır. Ayrıca Erasmus+ personel değişim programını tamamlamıştır.

Ankara Adliyesi’nde Kamu ve Ceza Bilirkişiliği yapan Merve Eryılmaz, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2015 yılında mezun olmuştur. 2015-2016 yılları arasında Ankaref Bilişim Teknolojileri’nde ürün uzmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Stockholm’de Media Sapiens – Fundraising Through Media Training adlı Erasmus+ projesine katılmış ve ilerleyen yıllarda Bilgi ve Belge yönetimi alanında birçok farklı projede görev almıştır. 2018-2023 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’nda (ANKOS) veri tabanı sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Ocak 2017 tarihi itibari ile TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nde Kütüphane Uzmanı olarak göreve başlamış, Ocak 2021 yılından itibariyle Elektronik Kaynaklar ve Raporlama Sorumlusu olarak, Eylül 2022 tarihi itibariyle de Akademik Performans Takip ve Raporlama Şefi olarak görevine devam etmektedir.

2012 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde eğitimini tamamlayan Hande HANAY ATASAGUN, alanıyla ilgili birçok seminer, kongre, konferanslara katılan Atasağun, çeşitli kurslara giderek sertifika almaya hak kazandı.

2013 yılında Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi’nde Katalaoglama ve Sınıflama Biriminde görev aldı. 2014 yıılında kariyer hayatına Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde devam etmeye başladı.

Hande HANAY ATASAĞUN  Haziran, 2016 tarihi itibari ile TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nde Kütüphane İdari Sorumlusu görevini yürütmektedir.

Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nde; Basılı Kaynak Satın Alma, Sınıflama ve Kataloglama, ILL (Kütüphanelerarası Ödünç Verme), Stajyer ve Çalışma Burslu  öğrenci sürecinden sorumludur.

Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Yılmaz 1999 yılında Silivri’de doğdu. 2022 senesinde Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Yüksek Şeref öğrencisi olarak mezun oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Informascope firmasında stajyer olarak görev aldı. MANTİS yazılım firmasında TÜBİTAK - ULAKBİM ile yürütülen TR-Dizin Projesi kapsamında makalelerin üst veri girişlerini gerçekleştirdi.

22-25 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ANKOSLink 2021’in organizasyonel süreçlerinde görev almış ve 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Belediye Kütüphaneleri Kapadokya Bölge Semineri’nde sunuculuk yapmıştır.

Ağustos 2022 tarihi itibari ile TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesinde “Kütüphane Uzman Yardımcısı” olarak görevini yürütmektedir. Aynı zamanda 2017 senesinden beri Türkiye Yardım Sevenler Derneğinde gönüllü olarak Web Sitesi Yöneticisi ve Dijital Arşiv Personeli olarak görev almaktadır.

Poster Özeti

Önerilen Makaleler