Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü Mezunu’dur. Aynı Zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin İktisat ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim, Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı’ndan mezun olmuştur. Kütüphanecilik alanındaki yüksek lisans ve doktorasını Ankara üniversitesi’nde, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanındaki yüksek lisansını Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde uzman kütüphaneci olarak ve 1990-2005 yılları arasında da aynı üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi’nde yönetici olarak çalışmıştır.
2005 yılında Gazi Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde yardımcı doçent, 2013 yılında iletişim Fakültesi’nde Doçent ve 2019 yılında aynı Fakülte’de profesör ünvanını almıştır. 2013-2018 yılları arasında görev yaptığı Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi’nde Kütüphane Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018-2022 yılları arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan yardımcılığı yapmıştır.
Bilim ve Enformasyon politikaları, üniversite kütüphaneleri, etik, bilgi açığı, yeni medya konularında birçok makale, kitap içinde bölüm, ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi’nin yönetimde iki dönem görev yapmıştır.

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler