Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Neslihan Er-Koçoğlu, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün lisans programından mezun olmuştur. 2012 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış; 2018 yılında ise aynı ana bilim dalında doktora derecesini almıştır. 2012 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış olup 2022 yılından bu yana aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bilgi erişim, bilgi pratikleri, bilgi hizmetleri, mesleki yeterlilik, istihdam ve sosyal dışlanmış gruplar gibi konularda eğitim ve araştırma etkinliklerine devam etmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler