Özgeçmiş

1970 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Kütüphanesinde göreve başladı. Şu an IRCICA Kütüphane ve Arşiv Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sayısallaştırma, kütüphanecilik, arşiv ve nadir eserlerle ilgili muhtelif sunumlar yapmış, çalıştay ve kurslara katılmıştır.

  • Yer aldığı projeler:
    Yazma Eserlerin (Nesih, Rika, Talik, Nestalik) Ocr Teknolojileri Geliştirilerek Sayısallaştırılması Projesi 2016
  • İstanbul’daki Osmanlıca Matbu Eserlerin OCR Teknolojileri Geliştirilerek Taranması ve Ortak Bir Platform Üzerinden Yayınlanması 2015
  • FARABİ Entegre Kütüphane Programı 2015
  • Osmanlıca OCR (Optical Character Recognition) 2011
  • Farabi Sayısal Kütüphane 2008
  • UHF bandında RFID otomasyon sitemi 2006

Bildiri Özeti

Powered By EmbedPress

Önerilen Makaleler