Özgeçmiş

İlk ve ortaöğrenimimi Konya ilinde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1992 yılında mezun oldum. Mesleğe Kütüphaneci ünvanı ile 1992 yılında Nevşehir İl Halk Kütüphanesinde başladım. Daha sonra , Bartın – Ulus Kültür ve Sanatevi,nde Kütüphaneci olarak halen 2020 yılından bu yana Aydın İl Halk Kütüphanesinde Kütüphaneci olarak aktif görev hayatıma devam ediyorum. Meslek hayatım boyunca Yurtiçi ve Yurtdışı (Almanya) mesleki eğitimlere, panellere, sempozyumlara katıldım. Birden fazla da Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayınlanmış makale ve poster sunumlarım bulunmaktadır. Melek hayatımın içinde ayrıca 9 yıl süre ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında Türkçe, Edebiyat ve Drama dersleri öğretmenliği yaptım.

Poster Özeti

Önerilen Makaleler