Özgeçmiş

2017 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde lisans derecesini aldı. 2018 yılında Elmalı Tapu Müdürlüğü’nde Arşiv Uzmanı görevinde bulunan yazar, 2020 yılında İbradı İlçe Halk Kütüphanesi’ne kütüphaneci olarak atandı. Burada görev yaptığı dönemde 388 kültürel etkinlik, altı proje ve iki çocuk şenliği düzenlenmesine öncülük eden yazar, halk kütüphanelerinin masa, sandalye ve raf denkleminden ibaret olmadığını savunmaktadır. Yazarın, etkinlik ve atölyelerin kütüphanecilik hizmetlerine entegre etmeye yönelik çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin ve yerel paydaşların halk kütüphaneleriyle iş birliği kurması gerektiğini savunan yazarın, görev yaptığı dönemde İbradı Belediyesi ve yerel paydaşlarla kurduğu iş birliği kütüphanecilik hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. 2023 yılından itibaren Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi’nde Halkla İlişkiler ve Kültürel Etkinlikler biriminde görev yapan yazar, burada da atölye kütüphaneciliği üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yazar ayrıca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimi görmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler