Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden sırasıyla 1994 yılında lisans, 1997 yılında doktora ve 2006 yılında üniversitelerde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde belge yönetimi üzerine teziyle doktora derecesini almıştır. Dr. Külcü doktora sonrası araştırmalarını TÜBİTAK 2219 araştırma burslarını kazanarak sırasıyla 2006 tarihinde British Columbia Üniversitesi Kütüphane Bilgi Bilim ve Arşivcilik Okulu (UBC SLAIS), 2011 tarihinde North Carolina Üniversitesi Bilgi ve Kütüphanecilik Bilimi Okulu (UNC SILS) ve 2014 tarihinde California Üniversitesi Berkeley Bilgi Okulunda (UC Berkeley School of Information) yürütmüştür. Dr. Külcü elektronik ortamda belgelerin uzun süre korunması üzerine uluslararası InterPARES 3 Projesi (2007-2011) ve belge yönetiminde bulut tabanlı uygulamalar geliştirilmesi üzerine InterPARES Trust Projesi (2013-2019) Türkiye Takımı Direktörlüklerini yürütmüş, bilgi içerikli kültürel mirasın elektronik ortamda yönetimi üzerine AccessIT (2009-2011) ve Eurapeana bulutunda yerel içerik geliştirme üzerine LoCloud (2012-2016) adlı Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve Türkiye takımı direktör yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Dr. Külcü halihazırda. dijital bilgi sistemlerinde ve arşivlerde yapay zeka teknolojilerinin araştırıldığı InterPARES Trust AI (2020-2025 https://interparestrustai.org/) Projesinde yer almaktadır. Dr. Külcü’nün bilgi kuramı, kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi uygulamaları ile veri bilim konuları üzerine ulusal ve uluslararası indekslerde yayınları ve kitapları bulunmaktadır. Dr. Külcü halihazırda TÜBİTAK ULAKBIM TR Dizin Komitesi Üyeliği, H.Ü. Atama, Kriter Belirleme ve Dosya İnceleme Komisyon Üyeliği ve H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmekte, H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde bilgi sistemleri, kalite yönetimi ve belge yönetimi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve lisansüstü tezleri yönetmektedir.

Önerilen Makaleler