Özgeçmiş

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde (şimdiki adıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde) tamamladı. Aynı Bölüm’de 1988 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı görevini, 2011 yılından beri profesör olarak sürdürmektedir.
İlk iş deneyimini, lisans eğitimini tamamladığı yıl, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde yaşadı ve 1 yıl süre ile kütüphaneci olarak çalıştı.
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. TKD Genel Merkezi’nde Yönetim Kurulu üyeliği, yazı işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve Türk Kütüphaneciliği dergisinin Yayın Yönetmenliği; Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin yayın organı Bilgi Dünyası dergisinin Yayın Kurulu üyeliği; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nde Yayın Kurulu üyeliği yaptı.
13 yıldır köy kütüphanesi projesini yürütmektedir; danışmanlığını yaptığı Ankara Üniversitesi Bilgi-Sizsiniz! Öğrenci Topluluğu’ndaki lisans öğrencileri ile birlikte 13 yılda 13 köy okulunda okul kütüphanesi kurdu.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler