Özgeçmiş

2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında Sentim Bilişim-Tapu Kadastro Arşivleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen TARBİS projesinde Osmanlıca Doküman Uzmanı olarak görev aldı. 2010 yılında “Bağımsızlıklarının 200. yılında Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı” başlıklı ve 2012 yılında da “XIX. Yüzyıl Boyunca Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkileri” başlıklı projelerinde Osmanlıca çevirmen olarak görev aldı. 2016 yılında “Rus-Japon Harbinden Alınan Maddi ve Manevi Dersler ve Japonların Başarılarının Sebepleri” adlı eserin çevirmenliği görevini yürüttü. 2015 yılında Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde kütüphanecilik mesleğine adım atmıştır. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Latin Amerika Çalışmaları yüksek lisans programını “ XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nden Latin Amerika’ya Göç Hareketi” adlı çalışmasıyla tamamladı. Aynı başlıklı çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından 2021 yılında yayınlanmıştır. 2021 yılında Hiperyayın tarafından yayınlanan Fehmi Ethem Karatay’ın “Kitabiyyat” adlı eserini günümüz Türkçesine aktarmış ve yayına hazırlamıştır.  2021 Kasım ayından bu yana Ankara Dijital Kent Arşivi sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler