Özgeçmiş

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamlayan Dr. Özhan Sağlık, kütüphane ve arşiv sektöründe 10 yıllık çalışma tecrübesine sahiptir. İstanbul Üniversitesinde kütüphaneci olarak çalışmıştır. Hâlen Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesinde öğretim görevlisi kadrosunda bulunmaktadır. Doktora tezini elektronik imzalı belgelerin güvenilirliği üzerine gerçekleştiren Sağlık’ın bu konuda yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Blokzincirlerde üretilen belgelerin güvenilirliğini incelediği doktora sonrası araştırmalarına TÜBİTAK desteğiyle University of British Columbia’da misafir öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda blokzincirlerde tapu kayıtlarının üretilmesine odaklanan Landano Projesinde danışman & araştırmacı pozisyonunda görev yapmaktadır. Kendisine Türk Arşivciler Derneği tarafından 2022 yılında Arşiv Bilimine Katkı ödülü verilmiştir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler