Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü’nden 1986 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını aynı Bölümde tamamlamıştır. 1992-1993 yıllarında Norveç / Statens bibliotek- og-informasjionshogskole kütüphanecilik okulunda “videregaende studiet” programına devam etmiştir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü’nde1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Enformasyon sistemlerinin tasarımı, enformasyon yönetimi, metin madenciliği, bilgi politikaları alanlarında çalışmakta ve dersler vermektedir. Kütüphanecilik tarihi ve felsefesine ilgi duymakta ve bu alanlara ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Halen Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde profesör olarak çalışmaktadır.

Önerilen Makaleler