Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü’nde Elektronik Kaynaklar ve Eğitim Kütüphanecisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yazarlarından ve proje yürütücülerinden biri olduğu ‘’İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Analiz Edilmesi’’ başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

2022 yılında JoVE tarafından yenilikçi kütüphanecilik çalışmaları ve fikirleri kapsamında verilen,  Yale Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Hobart and William Smith Colleges kütüphaneci üyelerinin olduğu heyet tarafından değerlendirilen uluslararası ‘’Librarian Innovation Awards’’ ödülünü kazanarak, ülkemizden kazanan tek kişi olmuştur. Ayrıca ödül ile birlikte uluslararası mesleki konferanslara katılım için kullanabileceği burs kazanmıştır.

Makale ve poster çalışmaları bulunmaktadır. AnkosLink 2021’de yazarlarından olduğu poster, seçilen en iyi ilk üç poster arasında yer almıştır.

Elektronik bilgi kaynakları yönetimi, yayıncılık modelleri, açık erişim, kütüphanecilik uygulamaları mesleki ilgi alanları arasındadır.

Poster Özeti

Önerilen Makaleler