Özgeçmiş

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldum. 1990 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Kütüphanelerde Hizmet Pazarlaması” konulu bir tez hazırlayarak Yüksek Lisans, 1996 yılında ise “Tüketici Davranışlarında Kültür ve Alt Kültür Etkileri” konulu bir tez hazırlayarak Doktora çalışmamı tamamladım. 1985-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda kütüphaneci olarak çalıştım. 1993 yılında ise İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’ne Uzman kadrosu ile atandım. 2012 yılında Doçent, 2015 yılında ise Profesör kadrosuna atandım. Halen aynı bölümde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya devam ediyorum.
Kütüphanecilik alanında; hizmet pazarlaması, kütüphane yönetimi, pazarlama iletişimi ve kullanıcı davranışları üzerine çalışmalar yapmaktayım. Türk Kütüphaneciler Derneği ve ÜNAK üyesiyim. TKD İstanbul Şubesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum. İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vekaleti ve. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplık Danışmanlığı görevlerini üstlendim.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler