Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Umut Al, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Anameriç, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Burhanettin Aykut Arıkan, Türk-Alman Üniversitesi
Prof. Dr. Sacit Arslantekin, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Atılgan, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. S. Özlem Gökkurt Demirtel, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Oya Gürdal, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz İcimsoy, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. R. Tuba Karatepe, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. İshak Keskin, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Konya, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Kurulgan, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay Oğuz, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. H. İnci Önal, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Özel, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Rukancı, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Toplu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Yılmaz, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Altay, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Bayter, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Pervin Bezirci, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Halit Buluthan Çetintaş, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Huriye Çolaklar, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Güler Demir, Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten Alır Derbent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Hamid Derviş, Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Güleda Doğan, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Şahika Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Güssün Güneş, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Koçak, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Semanur Öztemiz, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Kenan Yıldız, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Umut Zan, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Akbulut Güneş, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Akça, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Alaca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Buket Candan, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Çapkın, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dalkıran, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Türkay Henkoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kanık, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esmeray Karataş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal Sevgisunar, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Demet Soylu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Lale Özdemir Şahin, Bartın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yılmaz Şentürk, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şenyurt, Ardahan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berrin Balkaş Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Malik Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mithat B. Zencir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Müge Akbulut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Burcu Aydemir Şenay, Atatürk Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Ceyhan Güler, İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Özgür Polat, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Varol Saydam, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. İpek Şencan, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Sefer Yazıcı, TBMM