Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu’nda, poster sunumlarıyla katkı sağlayan katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Sempozyumumuzda poster sunumları, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 17.00 – 17.30 arasında gerçekleştirilecektir.

Sempozyumumuza poster olarak sunulmak üzere özet gönderiminde bulunmuş ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaları kabul edilmiş olan yazarların belirtilen saatlerde posterlerinin yanında bulunmaları beklenmektedir.  Tipik bir poster sunumu hedef kitlenin soru ve ilgisine göre  ortalama olarak 5 ile 15 dakika arasında sürebilmektedir. Posterler, Farabi Salonu fuaye alanında yer alacak ve gün boyunca bu alanda sergilenecektir.

Fuaye alanında her posterin sergilenmesi için bir şövale tahsis edilecektir. Poster sahiplerinin bu şövalelerde sergilemek üzere genişletilmiş özette sunulan içeriği temsil edecek şekilde poster tasarımlarını yapmaları gerekmektedir.

Posterler, görsel öğeler, metinler, grafikler ve tablolar ile hazırlanan ve  görsel açıdan da sunum gerektiren bir bilimsel yayın türü olarak nitelendirilebilir. Bu doğrultuda posterlerde kullanılan görsel ve içeriklerin, kaynak gösterme kuralları ile telif hakkı ve lisans koşullarına uygun şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Poster içeriği hazırlama ile ilgili olarak bu bağlantıda bulunan rehber gibi kaynaklardan da yararlanılabilir.

Posterlere ilişkin bütün çıktı/baskı işlemleri yazarların sorumluluğundadır. Poster sunumu yapacak yazarlarımızın, sunumları için gerekli materyalleri (poster, broşürler, el ilanları vb.) Kayıt esnasında yanlarında getirmeleri önemlidir. Posterler, rahatça görülebilir ve okunabilir bir formatta,  70 x 50 cm afiş boyutunda yatay veya dikey olarak tasarlanmalıdır. Posterler şövale üzerinde sergileneceğinden uygun kalınlıkta bir malzeme üzerine (fotoblok, kalın kâğıt, mukavva gibi) basılmış olmalıdır.