CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ SEMPOZYUMU:

“CUMHURİYET KÜTÜPHANECİLİĞİ”

4-7 Ekim 2023 / Milli Kütüphane – Ankara

Türk Kütüphaneciler Derneği, “CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ SEMPOZYUMU” adıyla bir sempozyum planlanmıştır.

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı nedeniyle ve “CUMHURİYET KÜTÜPHANECİLİĞİ” temasıyla düzenlenen Sempozyumda Türk kütüphaneciliğini bilimsel ve mesleki boyutlarıyla Cumhuriyet bağlamında değerlendiren davetli konuşmalar ile hakem sürecinden geçmiş bildiri ve posterler yer alacaktır. Sempozyum adındaki “Türk kütüphaneciliği” kütüphanecilik, bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşivcilik, bilgi bilim, dokümantasyon-enformasyon gibi kavramları ve alanları içeren anlamıyla düşünülmüştür. Sempozyum ile bu alanlar çerçevesinde Cumhuriyet Türkiye’sine ait yüz yıllık bir “kütüphanecilik fotoğrafı” çekilmeye çalışılacaktır.

Sempozyuma, akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), hizmet sağlayıcılar, konuyla ilgilenen diğer alanlardan uzmanlar ve öğrenciler katılabilecek, bilgi yönetimi/kütüphanecilik, arşivcilik, belge yönetimi ve ilgili diğer konularda Sempozyum teması ile ilişkili bildiri özeti gönderebileceklerdir. Sempozyum hibrit (sunumlar yüz yüze, izleme yüz yüze-çevrimiçi) olarak Ankara Milli Kütüphane’de 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum dili Türkçe ve katılım ücretsiz olacaktır.

Tarihsel ve mesleki sorumluluk bilinciyle düzenlenen ve Cumhuriyet kütüphaneciliğini değerlendirmeyi planladığımız bu Sempozyumda katılımcıların paylaşacakları içeriğin hem yüz yıllık bir geçmişi irdeleyeceğine hem de geleceğe ışık tutacağına inanıyor, bildiri veya poster göndermenizi ve izleyici olarak katılmanızı diliyoruz.

Sempozyum ile ilgili bilgilendirmeler bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Saygılarımızla,

Ali Fuat Kartal, Sempozyum Eş Başkanı     

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Sempozyum Eş Başkanı

Bilgi için:

Akademik Sekreterya:

Doç. Dr. Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, tcakmak@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Şahika Eroğlu – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Yönetimsel Sekreterya:

Emre H. Akbayrak – Türk Kütüphaneciler Derneği, emre.akbayrak@atilim.edu.tr

Önerilen Makaleler